ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Του Δημήτρη Κατσούλη

Η κατάργηση των Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων δεν είναι πλέον μόνο αίτημα των Περιφερειών της χώρας αλλά αποτελεί και προγραμματική θέση του νέου κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Συνάγουμε το συμπέρασμα ότι πλησιάζει η ώρα για την εξάλειψη αυτού του θεσμού κρατικής επεκτατικότητας όπως είχαμε τεκμηριωμένα υποστηρίξει σε παλαιότερο δημοσίευμά μας ( βλ. Δημήτρη Κατσούλη, Η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  στο: http://topikidimokratia.blogspot.gr/2012/07/blog-post.html). Γράφαμε τότε ότι « Σήμερα το ζήτημα της «τύχης» των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τίθεται κάτω από τρεις διακριτές οπτικές γωνίες.
·     Η κατάργηση εντάσσεται στο πλαίσιο της μείωσης των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα και στην πρακτική: «ότι μπορεί να κοπεί κόβεται»
·   Η κατάργηση αποτελεί ευκαιρία για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας.
·    Η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα- αλλά όχι ικανό- βήμα για την ανασυγκρότηση της διοικητικής δομής του Κράτους, για την αρχιτεκτονική του διοικητικού συστήματος σε νέα βάση λαμβάνοντας υπόψη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Οι δύο πρώτες οπτικές γωνίες υπηρετούν τη πεπατημένη  των αποσπασματικών και κατά κανόνα «άτυχων μεταρρυθμίσεων». Η τρίτη αποτελεί την κρίσιμη τομή που σήμερα είναι επίκαιρη και ιστορική ανάγκη.»
Όντως σήμερα το αίτημα για κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θεμελιώνεται πρωτίστως στην ωρίμανση των συνθηκών για την υλοποίηση της πραγματικής αποκέντρωσης του πολιτικού και διοικητικού συστήματος με την μεταβίβαση κρίσιμων αποφασιστικών αρμοδιοτήτων ανώτατης διοίκησης στις Περιφέρειες και τους Δήμους σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας που διέπει πλέον το σύστημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο. Η συνακόλουθη αναβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών συνάδει ακριβώς με την πραγμάτωση της δημοκρατικής αποκέντρωσης ως θεμελιώδους αρχής της οργάνωσης  της σύγχρονης και Δημοκρατικής Ελλάδας.
Γράφαμε δύο χρόνια πριν και επαναλαμβάνουμε σήμερα ότι: «Η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να δρομολογηθεί στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου μεταρρύθμισης στο διοικητικό σύστημα της χώρας. Κρίσιμες πτυχές του σχεδίου πέραν εκείνων που αναφέρονται στην οργάνωση πραγματικά επιτελικού κράτους είναι:
·         Η μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες.
·         Η ανάθεση στις Περιφέρειες και των κρατικών λειτουργιών που σήμερα ασκούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  με ειδικό πλαίσιο ελέγχου και συντονισμού της άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων από τα αντίστοιχα Υπουργεία.
·         Συγκρότηση Συμβουλίου Αποκέντρωσης για τον προγραμματικό συντονισμό των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων.
·         Κρίσιμο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι επίσης η άμεση συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελεγκτή Νομιμότητας και ο άμεσος ορισμός των Ελεγκτών Νομιμότητας.»
Η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και κυρίως στην λογική του ξηλώματος ατελέσφορων πλην όμως εμβληματικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων που λόγω της συγκυρίας δεν εφαρμόστηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν. Η κατάργηση πρέπει να καταστρωθεί ως το πρώτο βήμα μίας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού και διοικητικού συστήματος με άξονα της αποκεντρωμένης δομής την τοπική αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις Περιφέρειες δεν αρκεί για το βάθεμα της δημοκρατικής λειτουργίας του Κράτους. Άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν είναι η αναδιάρθρωση των Υπουργείων όχι όμως με την αριθμητική και μηχανιστική αναδιάταξη η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, συνήθως αποτυγχάνει στις δαιδαλώδεις διαδρομές της ανώτατης γραφειοκρατίας. Η αναδιάταξη πρέπει να συνοδευτεί από την ανάδειξη του επιτελικού ρόλου των Υπουργείων και την μεταβίβαση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κατά κύριο λόγο και στους Δήμους, δευτερευόντως. Όσο αυτό δεν συντελείται, παρότι διαρκώς διακηρύσσεται, οι κεντρικές και αποκεντρωμένες δομές του κράτους λειτουργούν επίμονα ως τροχοπέδη στην τοπική αυτοδιοίκηση και κατ΄επέκταση στην δημοκρατική συγκρότηση και λειτουργία του πολιτικού και διοικητικού συστήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου