ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχόλιο του Δημήτρη Κατσούλη
Η σημερινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20-4-2015) για την μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων και των Περιφερειών στην Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν του «τραγικού» χαρακτήρα που περιβάλλεται, αφού ενδύεται την επείγουσα και εξαιρετική νομοθετική διαδικασία, η οποία πάντως κατέστη πεπατημένη όλων των «μνημονιακών» πολιτικών, είναι απροκάλυπτα αντισυνταγματική και πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτη.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης απολαμβάνουν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας ή οποία πραγματώνεται και ως ελευθερία οικονομικής διαχείρισης και συνεπώς ελεύθερης επιλογής για την αξιοποίηση των ταμειακών διαθέσιμων.Μοναδικά "όρια" η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και η χρηστή, κανονική και διαφανής διαχείριση. Εξάλλου σήμερα, μετά την περικοπή του 60% των κεντρικών αυτοτελών πόρων από τις «μνημονιακές» επίσης αντισυνταγματικές νομοθετικές επιλογές των προηγουμένων κυβερνήσεων αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα δεν είναι παρά μισθοδοσίες προσωπικού και έκτακτα ειδικευμένα έσοδα, δηλαδή διαθέσιμα για την πληρωμή εκτελεσμένων ή υπό εκτέλεση έργων και δράσεων κατά κανόνα αν όχι αποκλειστικά χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, αφού καμία άλλη χρηματοδότηση δεν έχουν οι ΟΤΑ πλην βεβαίως της επίσης μειωμένης δραματικά ΣΑΤΑ.
Εν προκειμένω όμως σημασία έχει ο απόηχος αυτής της απαράδεκτης Πράξης. Μία ακόμη Κυβέρνηση, προχωρά ένα ακόμη βήμα την απόλυτη απαξίωση της Αυτοδιοίκησης, την απόλυτη παραβίαση της συνταγματικής της προστασίας. Αν το ψευδεπίγραφο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» ήταν η κορυφαία μνημονιακή καταρράκωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και Περιφερειών, η σημερινή «μετά(;)-μνημονιακή» Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι η απόλυτη κατάργηση.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν είναι απλοί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, είναι φορείς της λαϊκής κυριαρχίας και οφείλουν να υπερασπίζονται το συνταγματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να πραγματώσουν την λαϊκή εντολή. Δεν είναι «αιρετοί» υπάλληλοι της εκάστοτε Κεντρικής Κυβέρνησης για να εκτελούν εντολές ή να υπακούουν σε αντισυνταγματικές αποφάσεις. Η υπεράσπιση της συνταγματικής νομιμότητας είναι καθήκον των δημοτικών και περιφερειακών αρχών ιδίως μάλιστα όταν παραβιάζεται ο σκληρός συνταγματικός πυρήνας της Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου