ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχόλιο του Δημήτρη Κατσούλη
Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας υπήρξε, όπως είχαμε υποστηρίξει, πολιτικά παράλογη και συνταγματικά παράνομη (βλ. σχετικό άρθρο μας στο  ιστολόγιο ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στις 5-7-2013 http://www.topikidimokratia.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html». Εκεί γράφαμε ότι « Η δημοτική αστυνομία έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την τήρηση των ρυθμίσεων που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και δημιουργήθηκε προκειμένου να απαλλαγούν οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ από αυτά τα τρέχοντα καθήκοντα. Η κυριότερη  όμως αποστολή της είναι η εφαρμογή στην πράξη των δημοτικών πολιτικών για την οργάνωση και τη λειτουργία της πόλης. Είναι υπηρεσία που ανήκει στην Εσωτερική Δομή των Δήμων και αποτελεί καίριο λειτουργικό εργαλείο για την εκπλήρωση της αποστολής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κατάργησή της θα στερήσει τους δήμους από αυτό το λειτουργικό εργαλείο και θα καταστήσει αδύνατη την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων. Αρκεί εξάλλου να θυμηθούμε τι γινόταν όταν δεν υπήρχε η δημοτική αστυνομία και ποιο ήταν το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Δήμων και ΕΛΑΣ.  Οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας είναι στον σκληρό πυρήνα των δημοσίων υποθέσεων που χαρακτηρίζονται ως τοπικές και ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δήμων. Κάθε κατάργηση υπηρεσιών που έχουν ως αποστολή την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων προσκρούει ευθέως στο άρθρο 102, παρ.1 και 2 Συντ.»
Η σημερινή Κυβέρνηση ορθώς προβαίνει στην επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας ως υπηρεσίας που ανήκει στους Δήμους και ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων. Με την νομοθετική και διοικητική πρωτοβουλία της επαναλειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας αποκαθίσταται κατά ένα σημαντικό μέρος η αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας χωρίς όμως να ανακτάται απολύτως τουλάχιστον στα όρια της προ της κρίσης εποχής. Η επαναφορά της δημοτικής αστυνομίας όμως καταστρώνεται με πρόχειρο και εντελώς ανοργάνωτο τρόπο γεγονός που ενισχύεται και από την έλλειψη σαφούς μεταρρυθμιστικού πλαισίου τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στην Κεντρική Ένωση Δήμων. Κατά την γνώμη μας, η επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας πρέπει να συνοδευτεί άμεσα από την αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης του θεσμού  στην προηγούμενη φάση της συγκρότησή της έτσι ώστε να βελτιωθεί το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιό της, να απαλλαγεί από δυσλειτουργίες και παθογένειες και να οργανωθεί σε στέρεες βάσεις με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, την χρηστή διοίκηση και την βέλτιστη προστασία του δημοτικού δημοσίου συμφέροντος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου