Πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες

Ο στόχος 11 της νέας Ατζέντας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη που ενέκρινε η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ.

Οι πόλεις είναι κέντρα για τις ιδέες, το εμπόριο, τον πολιτισμό, την επιστήμη, την παραγωγικότητα, την κοινωνική ανάπτυξη και πολλά άλλα. Στην καλύτερη περίπτωση τους, οι πόλεις δίνουν  τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ευημερήσουν κοινωνικά και οικονομικά.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές προκλήσεις για να υπάρξουν οι πόλεις με έναν τρόπο που να συνεχίζει να δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευημερία, χωρίς  το στράγγισμα γης και των πόρων. Στις κοινές αστικές προκλήσεις περιλαμβάνονται η συμφόρηση, η έλλειψη κεφαλαίων για την παροχή βασικών υπηρεσιών, η έλλειψη επαρκούς στέγασης και της μείωσης των υποδομών.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μπορούν να ξεπεραστούν  με τρόπους που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να ευδοκιμούν και να αναπτύσσονται, βελτιώνοντας παράλληλα τη χρήση των πόρων και τη μείωση της ρύπανσης και της φτώχειας. Το μέλλον που θέλουμε περιλαμβάνει πόλεις με ευκαιρίες για όλους, με πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, την ενέργεια, τη στέγαση στις  μεταφορές και σε άλλα.
 ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.       Μέχρι το 2030,διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες και αναβάθμιση των παραγκουπόλεων

2.       Μέχρι το 2030, πρόσβαση σε ασφαλή, οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και βιώσιμα συστήματα μεταφορών για όλους, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ιδίως με την επέκταση των δημόσιων μεταφορών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και των ηλικιωμένων
3.       Μέχρι το 2030, να ενισχυθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστικοποίηση και η ικανότητα για μία συμμετοχική, ολοκληρωμένη και αειφόρο σχεδιασμό ανθρώπινη εγκατάσταση και  διαχείριση σε όλες τις χώρες
4.       Ενίσχυση των προσπαθειών για τη διαφύλαξη και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του κόσμου
5.       Μέχρι το 2030, να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμό των ατόμων που πλήττονται και ουσιαστικά να μειωθούν οι άμεσες οικονομικές απώλειες σε σχέση με το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που προκαλείται από καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφών σχετίζονται με το νερό, με έμφαση στην προστασία των φτωχών και των ανθρώπων σε ευάλωτες καταστάσεις
6.       Μέχρι το 2030, μείωση των αρνητικών κατά κεφαλήν περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πόλεων, μεταξύ άλλων με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των δημοτικών και άλλων αποβλήτων
7.       Μέχρι το 2030, παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς και προσιτή σε πράσινο και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
8.       Υποστήριξη των θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης και του σχεδιασμού
9.       Μέχρι το 2020, να αυξηθεί σημαντικά ο  αριθμός των πόλεων και των οικισμών που υιοθετούν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές  και σχέδια για την ένταξη, την αποδοτικότητα των πόρων, τον  μετριασμό  και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανθεκτικότητα στις καταστροφές, και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν, σύμφωνα με το Πλαίσιο Σεντάι για την Μείωση του κινδύνου των Καταστροφών  2015-2030, ολιστική διαχείριση του κινδύνου καταστροφών σε όλα τα επίπεδα
10.   Υποστήριξη στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, στην οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων που χρησιμοποιούν τοπικά υλικά

Ο δήμαρχος Λαρισαίων σε διεθνές συνέδριο για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν»

Αναδημοσίευση από: http://www.citybranding.gr/

Πρόσκληση από την UNESCO για συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τις «Πόλεις που μαθαίνουν», που θα διεξαχθεί, σε λίγες ημέρες, στην Πόλη του Μεξικό, έλαβε ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης.
Η πρόσκληση της UNESCO στο δήμαρχο Λαρισαίων, έρχεται ως αποτέλεσμα της σημαντικής πρωτοβουλίας που είχε ο Δήμος για τη διοργάνωση Συνεδρίου «Η πόλη που μαθαίνει», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στα τέλη Ιουνίου με τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων από το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου Μάθησης και της υλοποίησης σχετικών πολιτικών, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Μάλιστα, η UNESCO έχει ζητήσει από το δήμαρχο Λαρισαίων, να συμμετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα με δημάρχους απ’ όλο τον κόσμο με θέμα τη δια βίου μάθηση.
Το Συνέδριο της Λάρισας και η πρόσκληση της UNESCO, θέτει πλέον το Δήμο Λαρισαίων στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη του Δικτύου μεγάλων και σημαντικών πόλεων που εκπονούν σημαντικές πολιτικές στον τομέα της δια βίου μάθησης, ως μέσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Το Δήμαρχο Λαρισαίων στο συνέδριο του UNESCO θα εκπροσωπήσει ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Δεληγιάννης.

Το Αθηναϊκό στοίχημα της δημόσιας διαβούλευσης

 του Δημήτρη Αθηνάκη
Αναδημοσίευση από: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το μεγάλο στοίχημα της Αθήνας και του δημάρχου της Γιώργου Καμίνη είναι ο μετασχηματισμός της σε σύγχρονη πρωτεύουσα. Τι σημαίνει, όμως, αυτό; Ας πάρουμε ως παράδειγμα το Βερολίνο: μία πόλη με λαμπερή ιστορία και κληρονομιά, μια πόλη τραυματισμένη· ένας αστικός ιστός, εντούτοις, φιλικότατος σε κατοίκους και επισκέπτες. Το Βερολίνο θεωρείται πρότυπο ακριβώς γιατί έχει καταφέρει να μη «στοιβάζει» τους πολίτες σε ένα σημείο, υπερφορτώνοντας τα ήδη κορεσμένα σημεία του· είναι πολλές πόλεις-γειτονιές, με σχετική αυτονομία.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, από τις 27 Μαρτίου ώς τις 9 Μαΐου, σε περίπου 45 ημέρες (!) δηλαδή, 200 κάτοικοι, φορείς και ομάδες της Κυψέλης έκαναν το θαύμα τους στη δημόσια διαβούλευση του Δήμου Αθηναίων για τη μελλοντική χρήση της πολύπαθης Δημοτικής Αγοράς, που παρουσιάστηκε σε μία έκθεση στη Φωκίωνος Νέγρη, ακριβώς απέναντι από το αναστηλούμενο κτίριο.
Αυτό αποτελούσε στοίχημα για τη δημοτική αρχή: να μπορέσει η Δημοτική Αγορά Κυψέλης να βάλει στο παιχνίδι τους πολίτες, με απώτερο στόχο το κτίριο να σταθεί, στο μέλλον, δίχως τη βοήθεια της κεντρικής διοίκησης. «Οραμα του δημάρχου είναι να γίνει η Κυψέλη ένα κέντρο-απόκεντρο, γι’ αυτό και, για ένα χρόνο, θα δοκιμάζουμε τις χρήσεις που μπορεί να έχει η Δημοτική Αγορά», λέει στην «Κ» η Αμαλία Ζέπου, αντιδήμαρχος της Κοινωνίας των Πολιτών.

Αναρωτηθήκαμε γιατί ο δήμος ξεκίνησε την ιδέα της διαβούλευσης από το συγκεκριμένο κτίριο. «Ο χαρακτήρας του κτιρίου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της αναστήλωσής του, μια και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ –βέβαια, οι χρηματοδοτήσεις έχουν “παγώσει” στο μεταξύ–, μας οδήγησαν σ’ αυτή την απόφαση. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, εξάλλου, θα πρέπει να παραδώσουμε το τελικό business plan για το “αύριο” της Δημοτικής Αγοράς», συνεχίζει η κ. Ζέπου.

Διευκολύνοντας την ηγεσία των πόλεων : Από την διοίκηση και τον έλεγχο , στην συν-δημιουργία

Αναδημοσίευση από: http://www.citybranding.gr/

Δημοσιεύτηκε στο Massive Small από τον Kelvin Kampbell στις 9, Αυγ 2015
Την μετάφραση την επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Το άρθρο 5 από το “Massive Small Declaration” λέει:  «Πρέπει να αμφισβητήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε τα άκαμπτα συστήματα διοίκησης και ελέγχου που αναστέλλουν την ικανότητα των ανθρώπων να προσαρμόσουν τον τόπο τους στις ανάγκες τους.  Αυτό εξαρτάται από νέες μορφές ηγεσίας που μπορούν να λειτουργήσουν στη διασύνδεση μεταξύ των «top-down» και των «bottom-up» συστημάτων. 
Μια νέα γενιά πολιτικών ηγετών και επαγγελματιών πρέπει να δούνε τις ευθύνες τους ως παράγοντες της αστικής αλλαγής, οικοδομώντας κοινωνικό κεφάλαιο και προωθώντας την «αυτο-οργάνωση» σε κάθε ευκαιρία. 
Στη δημόσια σφαίρα, η ευθύνη και η λογοδοσία πρέπει να ανατεθούν στα χαμηλότερα επίπεδα – αλλάζοντας ριζικά το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της πρακτικής από το να λειτουργούν αντιδραστικά στο να γίνουν στρατηγικοί καταλύτες».
Σε παλαιότερες εκδόσεις του, το Εγχειρίδιο του Αμερικανικού Στρατού έγραφε: Η διοίκηση και ο έλεγχος σε μια στρατιωτική οργάνωση είναι η άσκηση της εξουσίας και της κατεύθυνσης από έναν σωστά καθορισμένο ανώτερο διοικητή πάνω από τις σχετικές δυνάμεις για την εκπλήρωση της αποστολής.  Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε συστήματα διοίκησης και ελέγχου σε οποιοδήποτε τυπικό "top-down" σύστημα.  Είναι, επίσης, η επικρατούσα μέθοδος για τη διαχείριση των σύνθετων αστικών συστημάτων μας.
Η διοίκηση και ο έλεγχος βασίζονται στη καθιέρωση και στη διατήρηση της εξουσίας και του ελέγχου των ανθρώπων και των αστικών διαδικασιών.  Σε πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια καλή ιδέα: σίγουρα δεν θέλουμε η συμπεριφορά των ανθρώπων ή οι διαδικασίες της αλλαγής να είναι εκτός ελέγχου.  Ωστόσο, αυτή η ιδέα της διοίκησης και του ελέγχου των ανθρώπων και των διαδικασιών φτάνει μόνο μέχρι ένα σημείο.  Κάποιοι ηγέτες χρησιμοποιούν  αυτήν την τεχνική επειδή νομίζουν ότι είναι ένας φυσικός τρόπος για να αποκτήσουν εξουσία στους υφισταμένους τους.  Άλλοι απλά δεν γνωρίζουν κάτι διαφορετικό.  Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν τρία μειονεκτήματα με αυτή τη μέθοδο.
Πρώτα απ 'όλα, δεν αρέσει αυτή η μέθοδος στους περισσότερους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους έξυπνους ανθρώπους, αφού αυτοί νομίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από όλους τους άλλους, και γι’ αυτό, ενοχλούνται όταν διατάζονται να κάνουν κάτι έτσι απλά επειδή το θέλει ο προϊστάμενος.

Γιώργος Καμίνης: Οι ριζοσπαστικές λύσεις στα προβλήματα της πόλης μας θα εκκρεμούν όσο δεν θα γίνεται πραγματικότητα η μητροπολιτική διακυβέρνηση


Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, απαντώντας σε επιστολή επιχειρηματία και κάτοικου της Αθήνας αναφέρει τα ακόλουθα;
«Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας, την οποία εκλαμβάνω ως μια δημόσια κραυγή αγωνίας για την κατάσταση που καθημερινά αντιμετωπίζετε. Πιστεύω ότι δεν διακατέχεστε από πρόθεση στείρας αντιπαράθεσης και αναζήτησης ευθυνών, ούτε βεβαίως ότι σκοπεύετε να παραιτηθείτε από τον στόχο, που από κοινού θεωρώ ότι έχουμε, να βελτιώνονται συνεχώς τα κακώς κείμενα στην πόλη.
Νομίζω ότι θα παραβιάζαμε ανοιχτές θύρες, αν απλώς συμφωνούσαμε ότι δεν ζούμε σε συνθήκες κανονικότητας· και μάλιστα στην Αθήνα. Προβλήματα μεγάλα, που επί δεκαετίες σπρώχνονταν κάτω από το χαλί, ξέσπασαν βίαια με την έλευση της κρίσης. Τα χειρότερα, εύχομαι να τα έχουμε δει, όπως άλλωστε τα έχει δει στην ιστορία της σχεδόν κάθε ιστορική μεγαλούπολη.
Από τότε που ανέλαβα τον Δήμο, παλεύουμε καθημερινά σε έναν πολυμέτωπο αγώνα. Όπως πολλοί κάτοικοι, έτσι κι εσείς, έχετε κουραστεί να ακούτε τη φράση «δεν είναι δική μου αρμοδιότητα». Γι αυτό κι εγώ ξεκινώ από διαφορετική αφετηρία: “πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του”. Την κάνει όμως; Χαίρομαι λοιπόν και δεν εξανίσταμαι που για ζητήματα τα οποία και ο λιγότερο ενημερωμένος πολίτης γνωρίζει ότι δεν είναι στην ευθύνη του δήμου, όπως το σχέδιο αστυνόμευσης, η εγκληματικότητα, η δημόσια χρήση ναρκωτικών, απευθύνεστε σε εμένα προσωπικά. Το εκλαμβάνω ως έναν τρόπο τινά έπαινο, καθώς φαίνεται πως θεωρείτε τον δήμαρχο ως τον εγγύτερο σύμμαχο και αξιόπιστο συνομιλητή σας. Σύμμαχο όμως απέναντι και στην πολυνομία, την επικάλυψη αρμοδιοτήτων, και την κατεστημένη νοοτροπία περιφρόνησης του δημόσιου χώρου.