6 ΟΚΤΩΒΡΗ -9 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014 12η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ


Ο κύκλος της πολιτικής της πολιτικής για τη συνοχή δείχνει ότι λόγω της εκτόξευσης των εθνικών, περιφερειακών και προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας 320+ το 2014, τις πρώτες εμπειρίες με την εφαρμογή τους μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της  12ης Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων. Επιπλέον, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί λίγους μήνες μετά το κλείσιμο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή « Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφικήσυνοχή »και το σχετικό « Έκτο Φόρουμ για τη Συνοχή »

Οι θεματικές προτεραιότητες
Οι OPEN DAYS 2014 θα πραγματοποιηθούν με το σύνθημα « Μεγαλώνοντας μαζί - έξυπνη επένδυση για τους ανθρώπους», και τα εργαστήρια που καλύπτουν  τα ακόλουθα θέματα:
•  Σύνδεση των περιφερειακών στρατηγικών (θέμα Α) : έξυπνη εξειδίκευση, την ψηφιακή ατζέντα, την υποστήριξη των ΜΜΕ, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ), της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης (που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ), την ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και του εκσυγχρονισμού σε όλη του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα, της κοινωνικής ένταξης (που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ)? αστική διάσταση.
• Ανάπτυξη της ικανότητας (θέμα Β) : ανταλλαγή καλών πρακτικών και μέσων διαχείρισης του προγράμματος (χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, την απόδοση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, με μεγαλύτερη έμφαση στα πρότυπα διαφάνειας, εταιρικής σχέσης).
Εδαφική συνεργασία (θέμα Γ) : η νέα γενιά των πανευρωπαϊκών προγραμμάτων (INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT)? διεθνή συνεργασία.
Οι OPEN DAYS θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σχετικά με αυτές τις θεματικές προτεραιότητες που είναι υποχρεωτικές για κάθε περιοχή την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Θα υπάρξει επίσης η ευκαιρία να εξετάστούν νέα μέσα, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και η ηγεσία της κοινότητας τοπικής ανάπτυξης, τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα νέα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και της Αδριατικής-Ιονίου μακρο-περιφερειακή στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της ιταλικής προεδρίας της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ OPEN DAYS 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου